หอเกียรติยศ

นางสาววิยะกาญจน์ วรรณวงค์ สำเร็จเป็นเนติบัณฑิต
และเป็นประธานคณะกรรมการเนติบัณฑิตสมัยที่ 61

นายธีรภัทร์ ชินสนธิกุล สำเร็จเป็นเนติบัณฑิตสมัยที่ 61
และสอบไล่ได้ลำดับที่ 1 หลักสูตรอบรมวิชาว่าความของสภาทนายความแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 30

นายฮานาฟี หมุดแหละ สำเร็จเป็นเนติบัณฑิต สมัยที่ 59

นางสาวดวงใจ คงซิเหร่ สำเร็จเป็นเนติบัณฑิต สมัยที่ 58