โครงการอบรมกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
๑ อำเภอ ๑ หลักสูตรทุกพื้นที่

Read more

สมัครออนไลน์

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 18

Read more

บริษัทหาดทิพย์มอบเงินเพื่อจัดตั้งกองทุน ร้อยตรี ดร.ไพโรจน์ รัตตกุล หาดทิพย์-โค้ก เพื่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Read more

โครงการนิติศาสตร์สัญจร : นักศึกษาบริการประชาชน ครั้งที่ 11

กุมภาพันธ์ 2561 ณ ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา