ม.หาดใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลเมืองเบตง จัดโครงการ "จัดการศึกษาขยายโอกาสนอกสถานที่ตั้งบางส่วนของหลักสูตร"

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

Read more

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม อาคารคณะบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่


Read more

พิธีปฐมนิเทศย่อยนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาพิเศษ
ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่ วันที่ 4 มิถุนายน 2558

 

Read more

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายครั้งที่ 7

วันที่ 3 กันยายน 2558 ณ ห้อง U204 อาคาร U-PLAZA


Read more