โครงการอบรมกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
๑ อำเภอ ๑ หลักสูตรทุกพื้นที่

Read more

สมัครออนไลน์

โครงการนิติศาสตร์สัญจร : นักศึกษาบริการประชาชน ครั้งที่ 11

พฤศจิกายน 2560 ณ ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

Read more